Xem Nhanh

Đầu Nối Nguồn C13 C14 -C19 C20 -Rack C14 C19 Cho UPS, PDU, Sever…..

Đầu Nối Nguồn C13:

Đầu cắm IEC 320 C13 âm loại bắt vít

Tính năng sản phẩm
 Chuẩn WD-09/IEC 320 C13
 Điện áp tối đa: 250V AC
 Chịu tải tối đa: 10A
 Chất liệu tiếp điểm bằng Nhôm
Đầu Nối Nguồn C13
Đầu Nối Nguồn C13

Đầu Nối Nguồn C14:

Đầu cắm IEC 320 C14 âm loại bắt vít

Tính năng sản phẩm
 Chuẩn WD-09/IEC 320 C14
 Điện áp tối đa: 250V AC
 Chịu tải tối đa: 10A
 Chất liệu tiếp điểm bằng Nhôm
dau noi c14
dau noi c14

Đầu Nối Nguồn C19:

Đầu cắm IEC 320 C19 âm loại bắt vít

Tính năng sản phẩm
 Chuẩn WD-09/IEC 320 C19
 Điện áp tối đa: 250V AC
 Chịu tải tối đa: 16A
 Chất liệu tiếp điểm bằng Nhôm

 

Đầu Nối Nguồn C19
Đầu Nối Nguồn C19

Đầu Nối Nguồn C20:

Đầu cắm IEC 320 C20 âm loại bắt vít

Tính năng sản phẩm
 Chuẩn WD-09/IEC 320 C20
 Điện áp tối đa: 250V AC
 Chịu tải tối đa: 16A
 Chất liệu tiếp điểm bằng Nhôm
Đầu Nối Nguồn C20
Đầu Nối Nguồn C20

Đầu cắm IEC 320 C20 âm loại bắt vít

Tính năng sản phẩm
 Chuẩn WD-09/IEC 320 C14 Universal
 Điện áp tối đa: 250V AC
 Chịu tải tối đa: 16A
 Chất liệu tiếp điểm bằng Nhôm
RACK CHUYỂN NGUỒN IEC 320 C14 Universal
RACK CHUYỂN NGUỒN IEC 320 C14 Universal