Dây nguồn C19 C20 I-SHENG 3×1.5mm DÀI 2M DÙNG CHO UPS PDU SEVER

250,000

Dây nguồn C19 C20 I-SHENG 3×1.5mm DÀI 2M DÙNG CHO UPS PDU SEVER

error: Content is protected !!