3m Computer Power Cord, EU Schuko to C13 Power Cord, 250V 10A, Black Replacement AC Cord, TV/Monitor Power Cable, Schuko CEE 7/7 to IEC 60320 C13 Power Cord – PC Power Supply Cable

150,000

Dây nguồn máy tính, Dây nguồn EU Schuko đến C13, 250V 10A, Dây AC thay thế màu đen, Cáp nguồn TV / Màn hình, Dây nguồn Schuko CEE 7/7 đến IEC 60320 C13 – Cáp cấp nguồn cho PCDây nguồn máy tính 3m 3×1.5mm2 EU Schuko Plug to C13, 10A 250V,

error: Content is protected !!