Dây nguồn C19-C20 dùng cho PDU,UPS,Sever.

250,000

Dây nguồn C19-C20 chuyên dùng máy chủ server, switch chuyển mạch… cắm nối với thanh nguồn rack PDU được lắp trong tủ mạng

error: Content is protected !!